Welcome to CreF Holdings

Bọn mình là một startup trong ngành Ecommerce Cross Border, hiện tại bọn mình chủ yếu bán các sản phẩm Print On Demand trên sàn thương mại điện tử là Etsy tại thị trường Mỹ.

Ví von một tí thì bọn mình giống một bạn toddler 1 tuổi, đang chập chững những bước đi đầu tiên sau khi mới bị ngã. Vì vậy cũng phần nào xác định được tầm nhìn của công ty trong tương lai.

CreF Holdings muốn phát triển trong ngành Ecommerce Cross Border, trở thành một doanh nghiệp bền vững và tăng trưởng mạnh mẽ, với nền tảng là nguồn lực về con người, để góp phần đưa giá trị người Việt vươn ra thế giới.

Bọn mình theo đuổi sự tiến bộ, tốt hơn mỗi ngày, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống đúng với câu slogan của CreF Holdings là Become Your Better Version.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *