CreF Holdings Recruitment

FACEBOOK ADS

Place: E11 Pandora 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Fulltime

8.000.000 – 12.000.000+ VND

Để phục vụ cho giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới, chúng mình đang tìm kiếm những ứng viên trẻ, nhiệt huyết & tài năng cho nhiều vị trí dưới đây.

Tiktokshop Seller

E11 Pandora 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Fulltime

10.000.000 – 20.000.000+ VND

ETSY SELLER

E11 Pandora 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Fulltime

10.000.000 – 15.000.000+ VND

GRAPHIC DESIGNER

E11 Pandora 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Fulltime

7.000.000 – 12.000.000+ VND

CUSTOMER SERVICE

Place: E11 Pandora 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Fulltime

7.000.000 – 9.000.000+ VND

Nguyên tắc của CreF Holdings là Hire Slow, Fire Fast!. Nhằm dựng môi trường tập hợp những người phù hợp về định hướng, văn và tư duy, sẵn sàng chia sẻ, cùng nhau phát triển.

Mời các bạn tham khảo Hệ giá trị và Hình mẫu nhân sự tại CreF Holdings trước khi apply nhé:

[CreF Holdings] Human Resource Recruitment

  • Objectives
  • CreF Principles
  • Typical candidates

Nếu bạn cảm thấy mình là một mảnh ghép phù hợp với CreF Holdings, còn chần chờ gì nữa, tham gia cùng chúng mình nào.