Human at CreF

Với triết lý phát triển: Become Your Better Version. Chúng mình hướng đến xây dựng một môi trường làm việc thoải mái, năng động nhưng chuẩn mực, chuyên nghiệp và hướng đến hiệu suất cao, thông qua việc mỗi cá nhân trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình mỗi ngày.

Tại CreF Holdings, chúng tôi tuyệt đối nói không với drama, toxic công sở.

Các nguyên tắc tại CreF Holdings

Các hoạt động tại CreF Holdings

 • Tổng kết Q2 2023
 • Tam Đảo Tháng 3 2022
 • Tốt nghiệp FTU
 • Trung thu CreF Holings 2022
 • Đi từ thiện
 • YEP 2022
 • Talkshow với chị Giang
 • Tam Đảo Tháng 3 2022
 • Ăn trưa
 • Thác Nàng Tiên tháng 1 2023
 • Quy nhơn Tháng 7 2023
 • Hang Táu Tháng 1 2023
 • Tốt nghiệp FTU
 • Tổng kết 2022
 • Quy Nhơn Tháng 7 2023
 • Lan Nhi đi du học
 • Tổng kết 2021