About Us: CreF Holdings

Lịch sử hình thành

Tháng 4 năm 2021, từ một nhóm bạn rủ nhau khởi nghiệp hồi sinh viên năm 2, CreF Holdings ra đời mang ý nghĩa “Create Future”, tập trung chính vào bán POD trên Etsy.

Trải qua 6 tháng thua lỗ, đến tháng 10.2021, CreF Holdings mới bắt đầu có những dòng doanh thu đầu tiên. Tổng kết năm, từ con số 0, đi lùi về âm và cuối cùng CreF cũng quay trở lại được vạch xuất phát, hứa hẹn cả một hành trình dài đầy khó khăn phía trước.

Tầm nhìn

Tới năm 2030, CreF Holdings sẽ trở thành một hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành Cross Border Ecommerce, trở thành bệ phóng cho các doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững, góp phần đưa hàng hoá Việt Nam xa ngoài biên giới

Sứ mệnh

Đóng góp cho sự phát triển đất nước bằng việc đưa giá trị người Việt ra thế giới.

Slogan: Become Your Better Version

CreF Holdings theo đuổi sự tiến bộ, tốt hơn mỗi ngày, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống.

5 Giá trị cốt lõi

Có tâm

 • Việc của mình không để người khác phải gánh hậu quả
 • Tôn trọng ý kiến của mọi người, gạt bỏ cái tôi vì kết quả chung
 • Sẵn sàng làm thêm, gánh vác thêm trách nhiệm nếu có lợi cho tổ chức

Dấn thân

 • Sẵn sàng vượt qua thử thách và trở ngại để đạt mục tiêu
 • Chứng minh ý kiến của mình bằng hành động và số liệu thực tế
 • Kiên trì theo đuổi những gì mình tin là đúng đắn

Sống đẹp

 • Tạo ra giá trị cao hơn cho bản thân, gia đình, tổ chức và Khách hàng
 • Lan toả suy nghĩ, hành động tích cực đến những người xung quanh
 • Biết ơn, biết đền đáp những người đem lại thành công cho mình

Vượt ngưỡng

 • Cam kết hoàn thành đến nơi đến chốn, tốt hơn 1% mỗi ngày
 • Luôn luôn học hỏi, đổi mới, sáng tạo không ngừng
 • Giúp đồng đội, tổ chức bứt phá khỏi các giới hạn

Suy nghĩ lớn

 • Máu lửa, cầu tiến, chủ động, hành động quyết liệt
 • Không ngại khó khăn thử thách, sẵn sàng thay đổi để bứt phá
 • Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp